marți, 3 noiembrie 2015

București în istorie

Pe teritoriul Bucureștiului de astăzi au fost descoperite mărturii arheologice și izvoare istorice de acum 150,000 de ani. În a doua jumătate a secolului al VIII lea Bucureștiul începe să treacă la stare urbană. 

Documentele emise de Cancelaria Țării Românești în perioada 1459-1625 confirmă existența a 41 de așezări pe teritoriul actualului București. Bucureștiul a fost pentru prima dată menționat în documentele istorice la 20 Septembrie 1459 într-un act prin care domnitorul Vlad Țepeș confirma o donație făcută unor mici feudali.

Bucureștiul a fost desemnat reședința domnească a Țării Românești în perioada lui Vlad Țepeș.

Astfel, din secolul al XV-lea se înregistrează o dublare a suprafeței orașului. Apar cartiere noi ocupate de meșteșugari. În zona numită azi Sf. Gheorghe erau cuptoarele meșterilor fierari, la Piața Unirii – Zona Colțea erau cuptoarele meșterilor olari, iar pe malurile Dâmboviței se stabilesc tăbăcarii.

În partea de nord a Curții Domnești se stabilesc negustorii, cojocarii, croitorii. Principalul vad comercial și meșteșugăresc devine “Ulița Mare”, strada Lipscani de azi, atestată documentar din 5 iunie 1589. Începând cu secolul al XVIII-lea apar primele manufacturi. În 1764 este atestată documentar o manufactură de ceară. În 1766 apare “fabrica de postav de la Afumați”, apoi în 1767 fabrica de hârtie de la Fundeni.

Recensământul din 1811 consemnează în București 2981 de persoane care se ocupau cu meșteșugurile și comerțul.


Bibliografie: www.wikipedia.ro
                                           https://mstracna.wordpress.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu