marți, 20 octombrie 2015

Biserica Sf. Nicolae a fostului schit Balteni

Legenda spune că mănăstirea a fost ridicată la sfârșitul secolului al XVI-lea în urma unui vis pe care l-a avut în acest loc voievodul Radu Negru, înaintea unei lupte cu tătarii. Ea avea să servească drept fortăreață, adăpost și loc de rugăciune. Locul mănăstirii era în acea vreme ca și o insulă care avea să impiedice atacurile inamicului, stejarii seculari ai Codrilor Vlăsiei constituind un zid de neînvins.

Arsă și pustiită de tătari în timpul domniei lui Simion Movilă (1600 – 1602), bisreica a fost refăcută “de în temei” ne spune o inscripție prinsă deasupra ușii pronaosului, în 1626 de vorodnicul Hrizea Conocu stăpânul satului Balteni, în timpul domniei lui Radu Mihnea Voievod.

Biserica, înaltă și zveltă, este din cărămidă, nepictată, cu acoperiș din șindrilă. Zidurile sprijinite de contraforți masivi, au o grosime de 80 cm, dându-i aspectul de adevărată cetate. Naosul și pronaosul sunt despărțite de un zid iar catapeteasma din anul 1800 este din lemn, pictată și întărită cu grinzi din stejar.

Elementul care a atras atenția în cel mai înalt grad prin raritatea sa este pridvorul pe trei laturi, care cuprinde nu numai pronaosul ci și o parte din naos până în dreptul absidelor laterale. La momentul construirii bisericii, fie aceasta chiar și în 1626, pridvorul din zid (ca element constitutiv al bisericii) era, încă, un element rar, un exemplu de folosire în forme mai coerente fiind la Biserica Domnească din Târgoviște (1584). Singurul pridvor pe trei la turi în arhitectura românească medievală, este pridvorul mănăstirii Tismana, monument datat din secolul XIV, celălalt pridvor este, în fapt, numai un portic ce face legătura (static și optic) între pronaosul târziu, supralărgit, și restul bisericii, databilă spre sfârșitul secolului XVI.Bibliografie: www.ilfov.djc.ro
                       www.wikipedia.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu