joi, 10 septembrie 2015

Biblioteca Teleki-Bolyai


 Biblioteca Teleki-Bolyai din Târgu-Mureş este una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche din Transilvania, lăcaş al culturii europene din secolele trecute. Cele peste 200 000 de volume constituie o colecţie ştiinţifică cu structură enciclopedică, păstrătoare a multor rarităţi bibliofile.
Fondul Teleki-Bolyai a rezultat din asocierea celor două mari colecţii distincte: Teleki cu un număr de 40 000 de volume şi Bolyai cu 80 000 de volume. Acestora li s-au adăugat de-a lungul timpului aşanumitul Fond Mixt, cărţi provenite din diferite tipuri de biblioteci tradiţionale din Transilvania: şcoli confesionale, biblioteci personale şi biblioteca Mănăstirii franciscane din Călugăreni (jud. Mureş).
Biblioteca Teleki, prima bibliotecă publică din ţară şi-a deschis porţile în anul 1802; de atunci fondul de carte fiind în permanenţă la dispoziţia cititorilor.
Fondatorul bibliotecii, contele Sámuel Teleki (1739–1822) a fost unul dintre cei mai competenţi bibliofili ai vremii. Stimulat de mişcarea iluministă care punea un accent deosebit pe răspândirea ideilor ştiinţifice în cercuri cât mai largi de cititori, Teleki stabileşte şi întreţine legături permanente cu editori şi librari din marile centre editoriale europene, reuşind să achiziţioneze cele mai reprezentative opere ştiinţifice editate de la înfiinţarea tiparului.
În scopul regăsirii cu uşurinţă a informaţiilor şi pentru integrarea bibliotecii în circuitul european de valori, întregul fond de carte a fost prelucrat şi structurat tematic sub îndrumarea fondatorului, tipărind Catalogul bibliotecii în 4 volume la Viena, între 1796-1819. În volumul al doilea este publicat şi regulamentul de funcţionare al bibliotecii.
Clădirea, în care funcţionează şi în prezent biblioteca, a fost construită cu această destinaţie, în stil baroc, în anii 1799-1802.
Oraşul Târgu-Mureş, cu 6-7000 de locuitori în acel timp, s-a îmbogăţit cu o biliotecă organizată la nivel european, care răspundea cerinţelor de lectură ale tuturor categoriilor de cititori. Jurnalele de evidenţă ale bibliotecii, care menţionează numele cititorilor, ocupaţia şi lucrările solicitate de ei, reflectă interesul pentru carte al locuitorilor oraşului din prima jumătate a secolului al 19.-lea.
După moartea fondatorului ritmul de îmbogăţire al bibliotecii a scăzut simţitor, în ciuda grijii manifestate prin dispoziţiile sale testamentare, care fixau obligaţiile urmaşilor moştenitori.
Biblioteca Teleki a fost naţionalizată în anul 1951. În anul 1955 a fost mutată în această clădire cea de-a doua colecţie însemnată, Biblioteca Bolyai, biblioteca fostului Colegiu reformat din localitate (Liceul Bolyai), purtând numele celor doi matematicieni Bolyai, care au trăit şi activat în oraşul Târgu-Mureş. În 1962 cele două colecţii au fost unificate sub numele de Biblioteca Teleki-Bolyai, devenită în anul 1974 o secţie a Bibliotecii Judeţene Mureş.
Biblioteca continuă activitatea de îmbogăţire a fondului de carte prin achiziţii şi donaţii, deservind anual aproximativ 250-300 de cititori, fiind vizitată de mii de turişti din ţară și străinătate.

                        BIBLIOGRAFIE: websiteoficial www.telekiteka.roNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu