miercuri, 19 august 2015

Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru participarea pe piata munciiRomii, cea mai numeroasă minoritate din Europa – 10 - 12 milioane de persoane - este un grup vulnerabil prioritar în vederea incluziunii sociale. Vulnerabilitatea, prin comparație cu ansamblul populației, se manifestă în mai toate sferele vieții: standard de viață, educație, ocupare, locuire, sănătate, participare socială.
Romii din România au o situație ocupațională vulnerabilă, cu cea mai mică pondere a unui loc de muncă remunerat, de numai 17%, prin comparație cu cea a Poloniei - 18%, și cu mult mai scăzută față de Republica Cehă 44%, Grecia 34%, Bulgaria 32%, Ungaria 31%, Slovacia 25%.

Conform estimărilor recente din ancheta Diagnoza factorilor care influențează nivelul de ocupare la populația de romi din România (ICCV, Soros, 2010), numai aproximativ 27% din totalul populației rome de vârstă activă (1564 de ani) este ocupată formal. În cadrul acesteia, doar două treimi sunt reprezentate de persoanele angajate, restul fiind ocupate în activități tradiționale, activități pe cont propriu sau antreprenoriat. Aproximativ 20% dintre cei care se declară casnici/e sau fără ocupație au prestat în ultima perioadă diferite munci ocazionale neformalizate.

Incluziunea romilor pe piața muncii este o direcție de acțiune importantă şi în proiectul Strategiei 20142020, vizânduse stimularea creşterii gradului de ocupare a forței de muncă în regiunile cele mai slab dezvoltate, prin diversificarea ofertei locurilor de muncă şi a atractivității pentru investiții.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu