marți, 25 august 2015

Prezentare ASES Confort Travel

ASES ”Confort Travel” a fost înființată în anul 2015 ca structură de economie socială (SES), în cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.

Misiunea ASES ”Confort Travel” este de a oferi pachete de călătorie și servicii turistice la standarde înalte de calitate persoanelor care călătoresc în scop personal, tursitic sau de afaceri, punând accentul pe serviciile acordate persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile.

Viziunea ASES ”Confort Travel” este de a dezvolta o rețea de parteneriate în România și în străinătate, pentru a asigura servicii standardizate și performante, capabile să satisfacă cele mai exigente cerințe de siguranță și confort ale călătoriilor.

Valorile ASES ”Confort Travel” sunt:
ü  respectul față de clienți, angajați, parteneri și colaboratori
ü  calitatea produselor și serviciilor turistice oferite
ü  responsabilitatea
ü  orientarea față de clienți
ü  spiritul de echipă

Scopul ASES ”Confort Travel” este de a oferi pachete de călătorie și servicii turistice, inclusiv persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, prin încheierea de contracte și parteneriate solide, la nivel național și internațional. ASES ”Confort Travel” își propune să identifice locații care pot să asigure condiții adecvate pentru călătoriile sau sejururile perrsoanelor cu dizabilități.

ASES ”Confort Travel” promovează turismul românesc și valorile naționale.

Echipa noastră este formată din 9 persoane, din care 7 aparținând grupurilor vulnerabile (membrii ai familiilor cu peste 2 copii, ai familiilor monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie roma). ASES Confort Travel își propune următoarele obiective:
·         Selectarea ofertelor pentru a satisface cerințele de călătorie, în funcție de destinație și de scopul voiajului, turistic, personal sau de afaceri;
  • Crearea de soluții personalizate, în funcție denevoile individuale ale fiecărui client;
·         Crearea de pachete turistice la prețuri preferențiale pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile;
·         Crearea de pachete personalizate de ofertă pentru persoanele cu dizabilități, prin identificarea locațiilor care pot asigura facilități și condiții optime de cazare în unitățile hoteliere din România;
·         Crearea de pachete city-break în România, pentru turiștii români și străini;
·         Crearea de pachete de de turism medical, adaptate nevoilor de pe piață;
·         Realizarea de programe de schimburi de experiență cu alte țări privind turismul pentru persoanele cu dizabilități în scopul dezvoltării personale și în scopuri medicale;
·         Oferirea de servicii de ticketing (rezervare, emitere bilete de avion);
·         Organizarea de tabere și programe educaționale (lingvistice, de creație, cultural-educative pentru părinți și copii);
·         Organizarea de evenimente și conferințe;
·         Participarea la târgurile de turism organizate de ANAT și ANT, atât în țară cât și în străinătate.

Pentru persoanele cu dizabilități, ne propunem să organizăm acțiuni menite să vină în sprijinul acestora, prin crearea unor ghiduri turistice braille și introducerea meniurilor braille, pentru persoanele nevăzătoare, în cât mai multe unități de cazare, restaurante și obiective turistice.

Agenții de turism ai agenției ASES Confort Travel le vor oferi clienților servicii de turism și consultanță, o atenție deosebită fiind acordată persoanele cu dizabilități, prin colaborarea cu consiliile naționale și agențiile naționale și internaționale de integrare a persoanelor cu dizabilități, mai ales Consiliul Național al Dizabilității din România.

Pachete turistice în țară - ASES Confort Travel își propune să încheie contracte și parteneriate cu unitățile de cazarea acreditate din România.

Pachete turistice în străinătate  - ASES Confort Travel intermediază vânzarea și rezervarea de pachete turistice complete, dar și vânzarea sau/și rezervarea doar a unuia din serviciille de transport, cazare, transfer, utilizând sisteme de rezervări ale partenerilor GDS și Wholesalers.

Pachete speciale pentru persoanele cu dizabilități - Acordăm o atenție deosebită persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile. ASES Confort Travel și propune să identifice locații care pot să asigure condiții adecvate pentru călătoriile sau sejururile perrsoanelor cu dizabilități și să încheie contracte și parteneriate solide, la nivel național și internațional.

Ticketing/Emitere bilete de avion - Oferim rezervări de bilete de avion, emiteri și reemiteri prin folosirea sistemelor speciale de ticketing internațional, atât pentru cursele interne, cât și pentru cele externe.
În cadrul proiectului „O nouă şansă pentru oameni, o nouă şansă pentru Romania” - POSDRU/173/6.1/S/146771, au fost înființate alte două structuri de economie socială, și anume Best Tipograf, în Mogoșoaia, prima tipografie cu serviciu de scanare și printare 3D din România și printre puținele din țară care vor putea printa în limbaj Braille, și Social Consulting Srl, o structură de consiliere pentru consiliere în afaceri, integrarea pe piața muncii și mobilitatea forței de muncă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu